Snart öppnar ett virtuellt hälsorum i Horndal

- Att åka till vårdcentralen i Avesta för ett läkemedelssamtal på fem minuter eller för att ta blodprov eller väga sig en gång i veckan är ohållbart om man har långt till vårdcentral och sjukhus, fortsätter Gunilla Berglund (C).


På initiativ från Centerpartiets landstingsgrupp har Landstinget Dalarna avsatt extra pengar till den nära vården, primärvården. Satsningen går bland annat till införandet av virtuella hälsorum på landsbygden.

- ­Sedan nedläggningen av vårdcentralfilialen i Horndal har vi i Centerpartiet i Avesta jobbat för att hitta en alternativ lösning med tillgång till hälsovård i Horndal, säger Gunilla Berglund (C), ordförande för Centerpartiet i Avesta kommun och ledamot i landstingsfullmäktige.

2015 lade Gunilla Berglund (C) och Kerstin Kalin (C) en motion angående pilotprojekt inom mobila arbetssätt för att underlätta för boende på landsbygden.

Horndal är en lämplig plats för Dalarnas första hälsorum för hälsovård på distans. I hälsorummet kan enklare provtagningar ske som överförs elektroniskt till patientens läkare och journalsystem. Vid behov kontaktas läkare eller annan vårdpersonal via internet.

- Vi tycker det är bra att Landstinget Dalarna nu vågar tänka på nya sätt, säger Gunilla Berglund (C). Virtuella hälsorum fungerar bra i Västerbotten som ser stora vinster med dem och vår förhoppning är att det även ska fungera bra i Horndal.

- Att åka till vårdcentralen i Avesta för ett läkemedelssamtal på fem minuter eller för att ta blodprov eller väga sig en gång i veckan är ohållbart om man har långt till vårdcentral och sjukhus, fortsätter Gunilla Berglund (C).

Dalarna är ett stort län med långa avstånd så hälsorum behövs på fler platser i länet. Etableringen i Horndal kommer att ge värdefull erfarenhet för att snabba på uppstartandet av hälsorum i både Furudal och Fredriksberg.

Distanssjukvård är en viktig del av framtidens hälso- och sjukvård. Vinsterna är många. Tillgängligheten ökar när vården kommer ut till patienterna. Kostnader för resor och transporter sänks. När fler använder tekniska lösningar som till exempel hälsorum och den digitala vårdcentralen Min vård avlastar det vårdcentralerna. Patienten får tillgång till likvärdig hälso- och sjukvård oavsett var man bor. Det är viktigt att alla parter drar åt samma håll och hjälps åt för att detta ska bli verklighet.

- Nu ser det ut att bli verklighet med ett hälsorum i Horndal, vilket vi tycker är bra, avslutar Gunilla Berglund (C).

I media