Längre liv och bättre ekonomi med hälsosamtal

Centerpartiets motion om att införa hälsosamtal bifölls i landstingsfullmäktige i september 2017. Nu hoppas vi att invånarna i Dalarna snart ska erbjudas hälsosamtal likt Västerbotten från och med 30 år och med 10 års mellanrum, skriver Mathias Westin och Lena Reyier, Centerpartiet Dalarna.


Västerbottningarna lever sammanlagt 3000 år längre tack vare regelbundna hälsoundersökningar. Det vill Centerpartiet att Dalfolket också ska få göra. Ekonomiskt är besparingen för sjukvården betydligt större än kostnaden. Det visar en utvärdering som gjorts vid Umeå universitet.

Centerpartiets motion om att införa hälsosamtal bifölls i landstingsfullmäktige i september 2017. Nu hoppas vi att invånarna i Dalarna snart ska erbjudas hälsosamtal likt Västerbotten från och med 30 år och med 10 års mellanrum.

Vi vill att vårdcentralen ska ges större möjlighet att jobba med livsstilsfrågor. Kunskap om hälsofrämjande och förebyggande insatser finns och måste i större utsträckning användas till att motivera Dalfolket till att ta ett större ansvar för sin egen hälsa och livsstil.

Hälsosamtalen syftar inte främst till att söka sjukdomar. Istället ger det Dalfolket kunskap och motivation för ett friskare och längre liv!

I media
Dalarnas Tidningar - Inför regelbundna hälsosamtal – motivation och kunskap kan ge Dalfolket längre liv

Läs mer
Umeå Universitet - Längre liv och bättre ekonomi med hälsokoll i norrArtikel - A cost-effectiveness analysis of a community based CVD program in Sweden based on a retrospective register cohort