Möt Pär Kindlund, omvald ledamot i landstingsfullmäktige

"Jag vill att jag, och alla andra, ska kunna bo och verka där vi själva vill, och på det sätt vi vill."

Jag är undersköterska i botten och arbetar idag som chef för en av arbetsmarknadsenhetens produktionsanläggningar. Jag är uppväxt i och bor i Malung tillsammans med min fru.  Jag har varit verksam i Centerpartiet sedan ungdomen och suttit i kommunstyrelsen flera mandatperioder. Min drivkraft har alltid varit att se till helheten; att samhällsservice måste finnas i hela landet och att alla människor kan, och ska ges möjlighet, att arbeta och bidra till samhällsutvecklingen enligt sina egna förutsättningar.

Vilken politisk fråga brinner du lite extra för – och varför? 
Jag vill ha en fungerande primärvård även på små orter.  Det är en förutsättning för att hela länet och landet ska fungera.

Varför började du engagera dig politiskt och varför Centerpartiet? 
Jag vill att jag, och alla andra, ska kunna bo och verka där vi själva vill, och på det sätt vi vill. Centerpartiet är det enda parti som arbetar för att hela landet ska leva. Centerpartiet är en öppen folkrörelse och har ett underifrånperspektiv istället för att styras från toppen. Jag vill ha ett samhälle där människor kan göra sina röster hörda och påverka sin vardag.

Vad ser du fram emot med att vara landstingsfullmäktigeledamot den här mandatperioden? 
Den här mandatperioden blir extra spännande då Region Dalarnas tidigare frågor nu slås samman med traditionella landstingsfrågor. Det blir intressant med ett bredare beslutsområde.

Kan du nämna något från dina tidigare erfarenheter som du tror att du kommer att ha nytta av som ledamot i landstingsfullmäktige? 
Både min politiska erfarenhet från kommun och landsting och mitt arbete med människor kommer vara till stor nytta i förhandlingar, dialoger och diskussioner. Ödmjukhet för andras åsikter och att kunna ta ansvar för även svåra beslut är något jag lärt mig under livet.

En person – levande eller historisk – som du inspireras av?
Torbjörn Fälldin har alltid varit en inspirationskälla för mig. Han var partiledare när jag började med politik.