25 november - En dag att minnas

Den 25 november är det den Internationella dagen mot våld mot kvinnor, en viktig dag att uppmärksamma. Dagen instiftades av FN år 1999, som en påminnelse om Deklarationen om avskaffande av våld mot kvinnor.

Våldet mot kvinnor och flickor är ett folkhälsoproblem som är utbrett i alla världens länder och i alla samhällsklasser. Våldet sker oftast inomhus och utförs av någon närstående. Det är ett hinder för jämställdhet i samhället i både juridisk, social, politisk och ekonomisk mening.

Alla dagar året runt firar eller uppmärksammar vi olika saker. Allt från kanelbullar, flyttfåglar, böcker och husbilar till barnmorskor, autism och Earth Hour, för att nämna några. Vissa dagar firas som en rolig grej med syftet att få oss att konsumera mera. En del dagar har en viktigare innebörd som förtjänar att vi gemensamt uppmärksammar och engagerar oss i olika frågor.

Jag vill lyfta en sådan dag - den 25 november. Då är det den Internationella dagen mot våld mot kvinnor, en viktig dag att uppmärksamma. Dagen instiftades av FN år 1999, som en påminnelse om Deklarationen om avskaffande av våld mot kvinnor.

I FN:s nya globala mål för en hållbar utveckling, Agenda 2030, är ett av delmålen att avskaffa alla former av våld mot kvinnor och flickor. Fortfarande lever cirka 600 miljoner kvinnor i länder där våld i hemmet inte är olagligt.Var tredje kvinna utsätts för våld under sin livstid och hälften av de sexuella övergreppen sker mot flickor under 16 år. Enligt Nationellt centrum för kvinnofrid är notan för mäns våld mot kvinnor i Sverige 13 miljarder om året. I allt för många fall leder våldet till att kvinnor och flickor mister sina liv.Arbetet för att avskaffa våld mot kvinnor måste fortsätta på bred front. Det behövs forskning kring vilket stöd som de som utsätts för våld behöver.

Straffvärdet för brott som våld i nära relationer behöver skärpas och de livsviktiga Kvinno- och tjejjourerna behöver utökat stöd.Det behövs också omfattande kunskapshöjning hos alla kommuner, myndigheter, rättsväsende och skolor kring våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld och förtryck.

Den 25 november är det manifestationer runt om i Dalarna, Sverige och Världen. Det är en dag för oss alla - organisationer, media, civilsamhället, företag och privatpersoner - att uppmärksamma och ta ställning mot våld mot kvinnor och flickor.

Passa också på att ge stöd till dina lokala Kvinno- och tjejjourer för deras ovärderliga insatser. Deras arbete gör skillnad.

Joanna Stridh Ordförande för Dalarnas Centerkvinnor

Läs Joannas ledare publicerad i Dalabygden 2019-11-22 genom att klicka här.