Dalarna
Centerpartiet lokalt
  • / Nyheter
  • / Framtidens stöd för ett gott föreningsliv?

Framtidens stöd för ett gott föreningsliv?

I Borlänge kommun håller vi på att utreda formerna för föreningsbidrag. Vi vill hitta ett system som ger ett rättvist stöd till olika typer av föreningar. Ett lokalsamhälle behöver olika former av föreningsverksamhet som passar olika människor och som fyller olika behov. Det ideella engagemanget är viktigt ur flera aspekter.

Människor ställer upp och skapar verksamheter till glädje och nytta för andra. Det gör vår kommun mer intressant att bo i. Själva engagemanget i sig stärker människor. Att få göra skillnad är en skön känsla. Vi behöver människor som bryr sig om fler än sig själva och sin familj.

Hur stimulerar vi då detta viktiga? Beslutsfattare i kommunen ska inte styra föreningslivet. Det skulle ta död på engagemanget. Samtidigt måste ansvariga i en kommun ha kontroll på skattepengarna. Budgeten för föreningsstöd är begränsad. Vi vill försäkra oss om att de resurser vi fördelar gör så stor nytta som möjligt.

Konsten är alltså att hitta regler och kriterier som stimulerar till framgångsrika föreningar. Men hur mäter man föreningars framgång? Många medlemmar? Många aktiviteter? Eller graden av samhällsnytta?

Härom kvällen träffade jag företrädare för olika föreningar. Vi hade en livlig diskussion och konstaterade att det måste finnas flera olika stödformer. De måste vara tydliga, begripliga och kända för alla. Risken för godtycke måste minimeras.

Men vi insåg också att det är svårt att mäta helt objektivt. Föreningar är väldigt olika. Men kommunens tjänstemän och förtroendevalda kan bli betydligt bättre att följa upp föreningsbidragen. Dels genom att besöka verksamheten och föra dialog med föreningarna. Dels genom att göra genomlysningar och utvärderingar.

En riktlinje kunde vara att idrottsföreningar, kulturföreningar och andra intresseföreningar får stöd utifrån omfattningen på verksamheten. Föreningar som gör insatser i syfte att hjälpa och stödja vissa målgrupper bör kanske snarare få ett uppdrag av kommunen.  Säkert är i alla fall att vi behöver utveckla samspelet mellan kommunen och Borlänges föreningar. Våra gemensamma resurser kan nyttjas bättre än i dag.

Karin Örjes, kommunalråd Borlänge

Läs Karins ledare i Dalabygden genom att klicka här.