Politiker - kan det vara något?

Politik det var inget för mig. Nej, det fanns inte i min värld i yngre år. Något som däremot alltid varit viktigt för mig är engagemang. Om detta engagemang läggs i föreningslivet, politik eller något annat, det har för mig idag mindre betydelse. Jag förstår vikten av båda. Alla behövs.

Politiskt engagemang ger en bred insikt om hur samhället fungerar och möjliggör utveckling för medborgarnas bästa. Jag vill uppmuntra fler att ta steget in i det politiska arbetet. Jag har svårt att förhålla mig till ” vi och dom”-tänket som jag ofta möter. ”Dom där politikerna” är också vanliga medborgare. Vi lever i en demokrati, det kräver att människor engagerar sig politiskt, hur skulle det annars bli? Likväl som det inte blir något fotbollslag för barn/ unga om ingen vill ta på sig tränarrollen eller julmarknaden som uteblir om lasset som ska dras är för stort för ett fåtal personer.

Dalfolket är fantastiskt! Tänk så många ideella timmar som varje år skapar tillsammans, för så många. Utan detta engagemang skulle utbudet i vårt län vara ganska magert. Ägna en tanke åt hur mycket kraft ett midsommarfirande kräver; kakor bakas, blommor plockas, stången kläs, området snyggas till, lotterier, vägvisare, musiken och dansen, kaffet kokas och så korven förstås. När festen är över börjar nästa pass, som aldrig syns. Tack till alla som hänger i!

Politiken och föreningslivet står inför samma utmaning; fler människor behöver ta sig an jobbet, med energi och nya idéer. Detta för att samhället vi lever i bygger på att vi skapar tillsammans. I just det mötet, mellan kommun och föreningsliv, behöver vi också vara kreativa, hitta nya former för samverkan.

Föreningslivet kan åstadkomma så mycket mer än vad en kommun ensamt kan göra. De bidrar till (enligt mitt sätt att se det) att traditioner förs vidare. Människor blir en del av något större, en kugge i ett hjul. Folkhälsan blir bättre av fysisk aktivitet, sång, dans, musik mm. Föreningsliv och gemenskap förebygger utanförskap om alla som vill får vara med, utifrån sina förutsättningar. Orter med en bredd av utbud är mer attraktiva, både för dem som bor där och för turistnäringen.

Det vi skapar i en anda av ”Tillsammans” bygger ett starkare Dalarna. Ditt engagemang är värdefullt!

Stina Munters, kommunalråd/kommunstyrelsens ordf Vansbro (C)

Läs Stinas ledare i Dalabygden genom att klicka här.