Det lokala - viktiga byggstenar i det globala

Jag ska direkt medge att jag har ett lite problematiskt förhållande till just ordet “lokalt” och det lite romantiska skimmer som finns över ordet. Om något är “lokalt” så är det ibland satt på en piedestal såsom ofelbart. Men samtidigt som det upphöjs till det finaste, så förminskas det ofta också då det enbart är det stora “globala” som räknas.

Jag försöker se det lokala som grunden och beståndsdelarna i det globala. För det globala är för mig bara summan av allt det lokala. Det innebär att vi lokalt har makt över, men då även ansvar för, världens utveckling. För tillsammans kan vi göra skillnad.

Ta till exempel de vindkraftverk och solcellspaneler som blir en allt vanligare syn i bygden och som ger oss lokalt producerad klimatsmart el. Men verken och panelerna är samtidigt brickor i ett globalt geopolitiskt maktspel där oljans betydelse kan minskas genom alla lokala småskaliga satsningar i bland annat vår bygd. Och då kan även den ekonomiska makt som ofta odemokratiska stater i bland annat Mellanöstern har genom oljan minskas.

Sedan hösten 2019 körs Leksands kommuns bilar med HVO som är ett 100 % förnybart och fossilfritt bränsle gjort på vegetabiliska oljor. Det är bra för världen – både lokalt och globalt! Och för både klimatet och demokratin!

Ulrika Liljeberg, kommunstyrelsens ordförande Leksand (C)

Läs hela Ulrikas ledare i Dalabygden genom att klicka här.