Peter Helander slutar som Distriktsordförande

Efter 10 år i distriktsstyrelsen som vice ordförande och ordförande väljer nu Peter Helander att lämna över till nya krafter. Peter vill koncentrera sig på det politiska arbetet i Dalarna och Riksdagen och lämnar därför över ansvaret till en ny kraft som kan fokusera på det organisatoriska ansvaret och åstadkomma ett bra valresultat 2022.

Peter kommer inte att lämna distriktsstyrelsen helt, utan kommer att som adjungerad vara med och driva frågor som är viktiga för Dalarnas framtid.

Peter Helander är glad över den utveckling som Centerpartiet haft under hans tid som ordförande. I valet 2018 fick Centerpartiet förtroendet att leda 8 av Dalarnas 15 kommuner och vi är med och styr i ytterligare 4 kommuner. På regional nivå, tidigare landstinget, lyckades vi få till ett maktskifte efter 92 år av rött styre. I riksdagsvalet gjorde vi det bästa valet sedan 2006 och sen får man backa tillbaka till början på 90-talet för att hitta liknande valresultat. När det gäller EU-valet så gjorde Centerpartiet sitt bästa val någonsin.

Peter säger: – Att det går bra i val räcker inte. Som förtroendevalda kan medborgarna också förvänta sig att det blir leverans och att det gör skillnad beroende på vem som styr. Att man ska kunna bo och verka i hela Dalarna är viktigt för mig. När Centerpartiet är med och styr kan medborgarna förvänta sig att se fler liberala lösningar där människors frihet ökar, det egna ansvaret för sin egen framtid blir tydligare och att kollektivism motarbetas. Att ha makten att påverka sitt eget liv är grunden för människors välbefinnande. Detta kombinerat med ett socialt och medmänskligt ansvar för de som behöver hjälp definierar det Centerpartiet som jag vill se.

Nu arbetar Centerpartiets valberedning, där alla kommuner finns representerade, med att få fram en ny distriktsordförande som tillsammans med alla andra Centerpartister i länet skapar en ännu större framtidstro för Dalarna. Förra året firade Centerpartiet i Dalarna 100 år och i år är det 100 år sedan Anders Zorn dog. Anders levde efter devisen ”Tvivlar man på sin egen förmåga skapar man ej stora ting". Något som vi alla i Dalarna borde ta fasta på.

Den 18 april håller Centerpartiet i Dalarna sin distriktsstämma.