Optimismen gör intåg inom Hälso- och sjukvården

Svarta rubriker om röda siffror som skulder och stora underskott. Det har vi vant oss vid när det gäller det ekonomiska läget för Region Dalarna, tidigare landstinget, och framför allt hälso- och sjukvården som utgör den absoluta lejonparten av verksamheten. Vid en jämförelse med övriga riket så placerar sig Dalarna något över snittet när det gäller kostnad per invånare för hälso- och sjukvård.

Där finns alltså inte förklaringen till regionens dåliga ekonomi. Snarare handlar det om att få ordning på styrning och ledning - att den verksamhet som bedrivs sker inom ramen för den ekonomi som finns.

Det har varit prioriterat för oss i den nya ledningen och när vi nu summerar 2019 kan vi konstatera att det fortfarande finns mycket att göra, men det går också att vara försiktigt optimistisk. Bland annat tack vare följande: 

1.       Kostnaderna för inhyrd personal (bl a stafettläkare) har förvisso ökat något under 2019, men ökningstakten har minskat betydligt från tidigare och inom psykiatrin har stafettläkarna minskat med hela 15 procent (!). Det är framför allt inom psykiatrin och inom primärvården – vårdcentralerna – som andelen stafettläkare är som störst, därför är det glädjande att psykiatrin nu visar på en minskning. Inom primärvården har fler utbildningsläkare anställts (ST-läkare) och glädjande nog verkar intresset stigande för att utbilda sig till distriktsläkare (specialist i allmänmedicin). Om regionen lyckas behålla de utbildningsläkare som idag finns inom primärvården borde detta innebära att vi även här borde kunna se en minskning av stafettläkarna de kommande åren.

2.       En dämpad kostnadsutveckling. Tyvärr fortfarande långt ifrån nivån i budget, men att ha pressat tillbaka kostnadsutvecklingen från 5,4 procent 2018 till 4,0 procent 2019 för hälso- och sjukvården är absolut på rätt väg.

3.       Fler läkarbesök och en förbättrad tillgänglighet under 2019. Även här ses en förbättring, även om den är svag. Men åt rätt håll.

4.       Fortsatta satsningar på mer Nära vård i form av mobila team, vård i mobilen och appen ”Min vård”, familjecentraler och nu införs hälsosamtal. Genom att möta upp människors olika behov av vård i rätt tid gör både att människor mår bättre och gör att skattekronorna räcker längre.

Under 2020 ser vi fram emot att fortsätta på den inslagna vägen och hålla i den positiva utvecklingen som vi kan se på flera områden.

Och fokusera på de områden där utvecklingen går åt fel håll, så att fler kurvor kan vändas rätt så småningom!

/Sofia Jarl, regionråd (C), Region Dalarna

Läs hela Sofias ledare i Dalabygden genom att klicka här.