Dalarna
Centerpartiet lokalt
  • / Nyheter
  • / Coronakrisen sätter jordbruk och landsbygd i rampljuset

Coronakrisen sätter jordbruk och landsbygd i rampljuset

Naturen bryr sig inte ett dugg om att det pågår en coronapandemi i världen. Naturens gång, växter och djur, allt fortsätter som vanligt. Allt är som alla andra år men ändå inte. När det här är över så har många av oss fått uppleva personliga tragedier på olika sätt och coronapandemin kommer att vara en milstolpe i världshistorien.

Det är svårt att veta hur verkligheten kommer att te sig efter denna kris. Det gäller att ha många scenarier i tankarna, men ingen har svaret. Jag är född optimist och jag tror att vi kommer gå stärkta ur krisen och vara bättre rustade för framtiden.

Om det finns något positivt i den här krisen så tror jag att synen på landsbygdens betydelse har förändrats. Människor har fått upp ögonen för landsbygdens fördelar. Vi i den lilla landsbygdskommunen har ett stort privilegium gentemot människorna i storstaden när det gäller tillgången till naturen. Något som har blivit ännu synligare under den här krisen. Människor lyssnar på fågelsång på radio och ser älgvandring på TV. Människans behov av lugn och ro ökar i kristider. Att skogen ger en återhämtning är väl känt och här finns möjligheter att öka utbudet av tjänster för skogsföretagare.

Stadsbor väljer att fly ut till sina fritidsboenden, för där kan de fungera någorlunda normalt. Våra lanthandlare och gårdsbutiker har ökad omsättning när kunderna väljer närmaste butik för att slippa trängsel och smittorisk. Min förhoppning är att det gör att fler fortsätter att handla lokalt även i framtiden. Många av oss tvingas lära oss använda digitala kanaler och att se fördelarna med detta. I arbetslivet upptäcker allt fler möjligheten att arbeta hemifrån, vilket också gynnar landsbygds-kommunen.

Vår livsmedelsförsörjning har kommit i rampljuset till följd av krisen och alltfler blivit medvetna om betydelsen av självförsörjningen av livsmedel. För en jordbrukskommun som Hedemora kan det vara ett plus i framtiden. Våra jordbruksföretag kan få en bättre situation som följd av Coronakrisen, när riskerna nu blivit så uppenbara med en för låg nivå av självförsörjning.

Visst är det tråkigt att inte kunna få umgås med nära och kära som man är van, men vilken tur att det finns digitala kanaler idag. Vi som lever nu kan ju kommunicera med våra kära på ett helt annat sätt än tidigare och det är lika oavsett om man bor på landet eller i staden.

Det viktigaste för oss alla nu är att vi på alla sätt gynnar det lokala näringslivet så långt det är möjligt. Då kan våra företag kanske överleva och arbetstillfällena finns kvar och det i sin tur gör att kommunens skatteintäkter inte sjunker alltför mycket så att vi kan fortsätta med den verksamhet som bedrivs.

/Christina Lundgren (C), kommunalråd, Hedemora kommun

Läs Christinas ledare i Dalabygden genom att klicka här.