Samverkan ger möjlighet till God och Nära vård i Dalarna

Som ett led i att forma och implementera en så kallad God och Nära vård som erbjuder alla medborgare i Dalarna en likvärdig vård på sina villkor, ska vårt regionråd Sofia Jarl under hösten ha samtal med företrädare för Dalakommunerna. Först ut blev ett besök i Säter för en dialog med Kommunstyrelsens vice ordförande Hans Johansson och Socialnämndens ordförande Sune Hemmingsson. På agendan stod frågor som Mobila vårdteam och Familjecentraler, vilka båda genom god samverkan kan bidra till en tryggare tillvaro för medborgarna i Dalarna.

För ganska exakt två år sedan signerade ledande Centerpartister i Dalarnas kommuner och regionen ett kontrakt med Dalfolket om god och nära vård. Sedan dess har flera Mobila team har rullat igång i Dalarna. I våras var det södra Dalarnas tur att få ett sådant team. Kort innebär detta att för de som är multisjuka, ofta äldre, kan en läkare och sjuksköterska komma och vårda dem i hemmet istället för att de vårdbehövande ska ta sig till vårdcentral eller i värsta fall hamna på en brits i flera timmars väntan på akuten i Falun.

På sikt är idén att en läkare från regionen och en sjuksköterska från kommunen åker ut tillsammans, för en god samverkan över gränserna som ska ge en smidighet för såväl patienten som de vårdgivande verksamheterna. I inledningsskedet är det dock regionens personal som bemannar det Mobila teamet helt.

- Det mobila teamet i södra Dalarna är uppstartat som ett projekt och vid vår dialog idag har vi fångat upp vad vi från regionen behöver skruva på för att invånarna i Säters kommun ska kunna få glädje av teamet. När projektet är slut ska de mobila teamen vara en naturlig del i omställningen av vår hälso- och sjukvård så det gäller att fånga upp vad vi behöver fila på så det blir bra för medborgare och personal, säger Sofia Jarl.

Familjecentraler för en trygg barndom

En annan sak som kräver gränsöverskridande samverkan är löftet om att verka för Familjecentraler. I regionplanen finns uppdrag och mål om att alla kommuner i Dalarna ska ha Familjecentraler innan mandatperioden är slut. Något som också Hans Johansson ser är viktigt för att Säters yngsta medborgare ska få en trygg start i livet.

- En familjecentral är en verksamhet som riktar sig till barn och föräldrar och som är hälsofrämjande, generell, tidigt förebyggande och stödjande. En familjecentral ska minst innehålla mödrahälsovård barnhälsovård, öppen förskola och socialtjänst med inriktning mot förebyggande arbete. Centerpartiet jobbar för att även Säter ska ha en familjecentral i framtiden, säger Hans Johansson.

Fakta - Närhet till vård i hela Dalarna, september 2018

Centerpartiet i Dalarna signerar kontrakt med dalfolket:

* I Dalarnas kommuner förbinder sig Centerpartiet att arbeta för att tillsammans med landstinget starta upp gemensamma mobila närsjukvårdsteam och utveckla familjecentraler.

* De centerpartister som representerar Dalarna i landstinget/regionen förbinder sig att tillsammans med Dalarnas kommuner arbeta för införande av mobila närsjukvårdsteam och familjecentraler.

* På nationell nivå lovar Centerpartiets representanter från Dalarna att de ska vara drivande i frågan om en nationell primärvårdsreform så att fler snabbare kan få träffa sin läkare samt ett nationellt sjuksköterskelyft.

Mer fakta om kontraktet med Dalfolket:

https://www.centerpartiet.se/lokal/dalarna/startsida/nyheter/nyheter/2018-09-03-kontrakt-med-dalfolket

Mer fakta om God och Nära vård:

https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-utredningar/2020/04/sou-202019/

Mer fakta om Familjecentraler:

https://www.rikshandboken-bhv.se/metoder--riktlinjer/samverkan/familjecentraler/