Unik satsning på depressionssjuksköterskor i Primärvården

Vården för patienter med ångest och depressionssjukdomar har tidigare kunnat se ganska olika ut beroende på vilken vårdcentral man tillhör. Region Dalarna inför vårdsamordnare för patienter med depression och ångestsyndrom på regionens vårdcentraler. 26 sjuksköterskor fortbildas nu i det nya arbetssättet.

- Det här gör vården mer jämlik och innebär en tydlig kompetenshöjning, säger Henric Jansson, psykiater och projektledare, primärvården Region Dalarna.

Sju av regionens vårdcentraler har mellan 2018-2020 deltagit i ett pilotprojekt där sjuksköterskor har fungerat som vårdsamordnare för patienter som lider av psykisk ohälsa. Det nya arbetssättet, baserad på en amerikansk metod och med personcentrerad vård som förhållningssätt, ska förbättra vården för patienter som lider av psykisk ohälsa som lätt eller medelsvår depression eller ångest.

Responsen från patienterna i pilotprojektet var väldigt god. Det visade sig betyda mycket att någon återkommande ringer för att följa upp och fråga hur man mår, vilket tidigare saknats som en naturlig del i vårdkedjan.

Just nu får 26 sjuksköterskor fördjupande utbildning i bland annat diagnoser, farmakologi och suicidriskbedömning för att kunna fungera som vårdsamordnare. 10 stycken är nyanställda och 16 stycken är internrekryterade. De flesta av sjuksköterskorna har lång erfarenhet i arbete med psykisk ohälsa i specialistpsykiatrin,

– Depression och ångest är en av våra stora folksjukdomar där 70 procent av patienterna med psykisk ohälsa får sin hjälp inom primärvården. Att nu nästan alla vårdcentraler får en specialistsjuksköterska för dessa patienter kommer att innebära ett stort lyft för vården. Att vi är bland de första av landets regioner att införa detta arbetssätt är väldigt spännande och det är roligt att regionen har valt att satsa på utveckling på det här området, säger Henric Jansson.

Satsningen är ett samarbete mellan primärvården och specialistpsykiatrin som kommer att finnas som stöd och hjälpa vårdsamordnarna med handledning per telefon.

– Psykisk ohälsa har länge varit ett stort och växande samhällsproblem, men där vårdcentralerna – med få undantag – har varit illa rustade för att hantera det. Samtidigt vet vi idag att det är viktigt att få hjälp snabbt och att psykisk ohälsa ofta kan vara en bakomliggande orsak till andra sjukdomar. Därför är det särskilt viktigt att förstärka vårdcentralerna som är nära patienterna. Jag ser med positiva ögon fram emot 2021 då samtliga vårdcentraler ska vara anslutna till detta arbetssätt och på så vis kan vi erbjuda en likvärdig vård i hela Dalarna. Även för de med psykisk ohälsa så som depression och ångest, säger Sofia Jarl, ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden Region Dalarna.