Nu förstärker vi förlossningsvården i Dalarna!

I Dalarna ska alla kvinnor och deras familjer känna sig trygga hela vägen – före, under och efter graviditet.

- Det här är en efterlängtad satsning för gravida i Dalarna, säger regionrådet och ordföranden i Hälso- och sjukvårdsnämnden Sofia Jarl.

Det går inte att blunda för de utmaningar som det innebär med de långa avstånd som finns i Dalarna och att många har en lång resväg till förlossningen i Falun, vilket är den enda utbudspunkten.

- Det är väldigt glädjande att vi nu kan presentera konkreta förslag till förbättringar för gravida i hela Dalarna i den handlingsplan som det beslutas om på tisdag av Hälso- och sjukvårdsnämnden, betonar Sofia Jarl.

Region Dalarna ska erbjuda en vårdkedja som är så bra att kvinnor i hela Dalarna känner tillit och trygghet, samt har möjlighet att påverka genom hela vårdkedjan.

Sedan Mora BB stängdes 2009 har det funnits behov av att öka tryggheten för gravida kvinnor och deras familjer i norra Dalarna. Det här är flera steg i rätt riktning.

- Tryggheten ökar om det finns möjlighet att kunna påverka sin situation och göra egna väl underbyggda val så det är verkligen roligt att vi nu kan göra denna satsning i Dalarna, avslutar Sofia Jarl.

Några av förslagen i korthet:

  • Ett utökat antal platser på patienthotellet i Falun som möjliggör att födande kvinnor som har lång resväg eller känner otrygghet i att inte hinna fram i tid till förlossningen kan beredas plats på patienthotellet och en direkt närhet till förlossningsavdelningen.
  • Patienthotellplatser skapas på Mora lasarett för att de som är boende i norra Dalarna ska ha möjlighet till en tryggare eftervård som är närmare övriga familjen. Eftervården är ett område som behöver förstärkas.
  • En särskild satsning görs på gravida med förlossningsrädsla genom bland annat ett projekt med barnmorskekontinuitet genom hela vårdkedjan, utveckling av stöd med digitala lösningar, och en förlängd eftervård.
  • Specialistmödravården i Mora förstärks så att det blir möjligt att göra fler bedömningar med kort varsel, så att onödiga resor till Falun kan undvikas för de gravida.