Dalaförslag vann gehör vid partistämman

Kostnaden för den tvångsvård som utförs av Statens institutionsstyrelse blir ofta såväl plötslig som ofantligt dyr för den kommun som får notan. Ett annat viktigt område är vård- och omsorgen. Där personalen överlag behöver användas omsorgsfullt. Om dessa områden handlade Hans Johanssons respektive Anna Heds förslag till partistämman om. Och båda vann gehör.

- Innan 2030 bör alla som arbetar med omvårdnad i äldreomsorgen ha en undersköterskeutbildning för att få en bättre kvalitet för våra äldre, nu när det blev bifall för min att-sats om detta känns det jättebra, säger Anna Hed.

SiS, Statens institutionsstyrelse, är en statlig myndighet som ansvarar för individuellt anpassad tvångsvård med behandling av ungdomar med allvarliga psykosociala problem och vuxna med missbruksproblem. SiS tar också emot ungdomar som har dömts till sluten ungdomsvård. SiS verksamhet finansieras av statsanslag och av de vårdavgifter som kommunerna betalar.

Plötsliga kostnader stjälper för kommuner

Kostnaden är ofta mycket hög för den typen av vård som utförs av Statens institutionsstyrelse (SIS) och går under benämningen tvångsvård. Förutom att själva kostnaden är så pass hög, sker den typen av placeringar plötsligen och kan därför inte planeraws i förtid i budgetberedningar. En placering av detta slag kan därför innebära skillnaden mellan att positivt och ett negativt resultat även totalt sett, i mindre kommuner.

- Jag är glad att stämman gav sitt bifall till mitt förslag och ser fram emot en hållbar lösning där kostnaden för den tvångsvård som utförs av Statens institutionsstyrelse finansieras av staten, säger Hans Johansson

Centerpartiet vill ha, bättre kvalitet till våra patienter och de äldre, fler händer i vård och omsorg och fler som går från utanförskap till innanförskap.

- Detta kan vi nå genom att avlasta legitimerad personal, utbilda dem som behöver det, och sänka trösklarna för att få in fler till vård och omsorgen. Vår personal måste användas omsorgsfullt. Den offentliga vård och omsorgen är arbetsgivare för många, och kan göra skillnad på riktigt. Genom att avlasta legitimerad personal och på ett bättre sätt fördela arbetsuppgifterna så kan vård- och omsorgspersonal arbeta med det de är utbildade till. Det finns uppgifter som kan utföras av andra, som dessutom behöver komma in på arbetsmarknaden. På detta sätt kan vi få in ny personal som sedan kan uppmuntras till vidareutbildning, avslutar Anna Hed.