Välkommen på nomineringsstämma!

Härmed inbjudes du som medlem till nomineringsstämma för Centerpartiet i Dalarna på Skäve Arena, Stora Skedvi. Söndagen 21 november.

Som medlem i Centerrörelsen har du rätt att närvara på stämman. Rösträtt har ombuden som är valda vid ert kretsårsmöte. Samåk gärna!

14.00 till -ca.17.30 (Sluttiden är svår att beräkna)

Ärenden:

v Fastställande av Centerpartiet Dalarnas valsedel till regionvalet

v Fastställande av Centerpartiet Dalarnas valsedel till riksdagsvalet

v Valprogram

v Information

Handlingar med listförslag finns på Centerpartiets intranät Connect länk: Nomineringsstämma Dalarna 2021 - Centerpartiet (Hämta handlingarna i god tid - framför allt om ni behöver nytt lösenord.)

Medtag gärna inneskor eller motsvarande då vi inte får beträda lokalen med ytterskor.

VÄLKOMNA!

Jenny Drugge

Ordförande, Centerpartiet Dalarna