Ett bra exempel på god och nära vård!

Några av de saker som förenar Centerpartiet och de andra partierna som ingår i Samling för Dalarna är ambitionen att jobba långsiktigt för att sjukvården i Dalarna ska bli mer jämlik, få en högre kvalité och bli mer tillgänglig för länets alla invånare, oavsett kön, klassbakgrund eller var du bor i länet.

För att kunna uppnå dessa mål krävs att vi har en hållbar ekonomi. Vi behöver ju ha råd att genomföra bra och viktiga satsningar även i framtiden. Under förra mandatperioden tog dåvarande regeringen på sig en mer aktiv roll för att stimulera välfärden, och såg till att Sveriges regioner fick stora ekonomiska tillskott för att hantera pandemin. Men också för att utveckla hälso- och sjukvården i hela Dalarna.

Idag är läget ett helt annat. Den moderata finansministern Elisabeth Svantesson verkar antingen inte förstå, eller vilja se det otroligt allvarliga läge som Sveriges regioner befinner sig i. Där de flesta regioner spår om rejäla underskott de närmsta åren. I det svåra ekonomiska läge vi befinner oss i så måste vi ta ansvar för att kunna säkerställa att invånarna i Dalarna även i framtiden får en bra och jämlik sjukvård till hög kvalité.

Det här är en linje som Moderaterna i Dalarna visade stor förståelse för när de höll i rodret, men som man nu verkar ha glömt bort eller förträngt.

Istället för att, som vi föreslår, försöka använda de pengar vi har för att stärka den palliativa vården i Västerdalarna, föreslår Moderaterna att vi ska lägga ut pengar som Region Dalarna inte har i dagsläget. Det kan inte ses som ansvarsfullt av Moderaterna i Dalarna att lova ut pengar som inte finns. I det läge vi nu befinner oss i är det viktigt att utveckla verksamheten och genom att arbeta med de resurser som faktiskt finns.

Den palliativa vården i Västerdalarna är ett bra exempel på detta. Idag sköts verksamheten av sjuksköterskor då det är ambulanssjukvården i Malung-Sälen som i samverkan med den palliativa kliniken på Mora lasarett svarar för vården. Det är att både vara ansvarsfull och driva på en positiv utveckling för Dalarna!

//

Sofia Jarl (C), regionråd