Ställning tagen i Regionstyrelsen: Ingen anmälningsplikt bör införas för vårdpersonal!

I en skrivelse uppmanar Region Dalarna regeringen att inte införa anmälningsplikt för anställda inom hälso- och sjukvården.

Regeringen har tagit beslut om att utreda om medarbetare inom offentlig sektor ska vara skyldiga att anmäla till Migrationsverket när de kommer i kontakt med personer som misstänks befinna sig i landet utan tillstånd.

Regionstyrelsen beslutade under sitt sammanträde den 18 september 2023 att skicka en skrivelse till regeringen om att hälso- och sjukvårdspersonal bör undantas från anmälnings- och informationsplikten.

Vi delar den oro som många av våra medarbetare har signalerat. Vårdpersonal riskerar att hamna i situationer där de istället för att bedriva sjukvård får agera gränspoliser. Som arbetsgivare är det vårt ansvar att se till att de finns en arbetsmiljö som präglas av professionalism, etik och tillit, säger Sofia Jarl, vårt regionråd och ordförande för Hälso- och sjukvårdsnämnden, samt 1:e vice ordförande för Regionstyrelsen.

Om anmälningsplikten införs finns det risk att personer som behöver vård inte söker den.

Ett beslut om att införa anmälningsplikt skulle innebära att vi förstärka problematiken kring skuggsamhällena, där människor lever gömda och utan kontakt med det omgivande samhället. I förlängningen blir det därför fara för liv för enskild, säger Sofia Jarl.

Vid dagens sammanträde med Regionstyrelsen deltog också Göte Persson som ledamot.

- Beslutet att ställa mig bakom skrivelsen var självklart, och jag är glad att det blev en majoritet för att skicka den. Förutom det rent ideologiska och mänskliga som ligger i denna fråga, är det är viktigt att vi är lyhörda för personalen i frågor som dessa, säger Göte Persson.