Kom och tyck till om framtidens kollektivtrafik i Dalarna

- 4 december smäller det!

Kollektivtrafikförvaltningen i Region Dalarnas har lämnat ett förslag om hur framtidens Kollektivtrafiken och basutbud ska se ut i Dalarna.

Centerpartiet i Dalarna har blivit inbjudna att lämna remissvar på utredningen. Med anledning av detta bjuder välkomnar vi alla medlemmar att vara med och bidra till att vårt svar blir ett svar för hela Dalarna.

Program för kvällen 4 januari

18,00 - 18,45 Information och frågestund

Föredragande: Björn Erlandsson från kollektivtrafikförvaltningen som är projektledare i förberedelserna

för en ny trafikupphandling där framtagandet av ett basutbud är första steget.

18,45 - 19,45 Diskussion

19,45 - 20,00 Sammanfattning och nästa steg

Länkar och mer information kommer senare.

Välkomna!

Centerpartiet Dalarna