Färgelanda
Centerpartiet lokalt
  • / Nyheter
  • / Hur ska en nära omsorg av äldre formas, i Högsäter?

Hur ska en nära omsorg av äldre formas, i Högsäter?

Äldreomsorg

Välkommen till en dialogkväll om hur framtidens äldreomsorg ska formas, med huvudfokus på Högsäter och kommunens norra delar.

Hur kan vi forma en Äldreomsorg som fortsatt håller god kvalité, både i hemmet och på äldreboenden? Hur tar vi vara på brukarens behov på bästa sätt och samtidigt värnar tillgängligheten för anhöriga? Vad behöver utvecklas i kommunens nya Äldreplan?

Vad tycker du?

Var? Studieförbundet Vuxenskolans lokaler, Högsäter
När? Onsdag 31 maj, kl. 18.00.
Fikaservering.

Kontakt: Håkan Melin, Rännelanda, 070-362 18 95

Arrangör: Högsäter C & CK, i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan