Färgelanda
Centerpartiet lokalt
  • / Nyheter
  • / Ny Styrelse Färgelanda C-krets

Ny Styrelse Färgelanda C-krets

Vid kretsårsmötet den 28 februari 2018 på Rådandefors idrottsplats s valdes en ny kretsstyrelse för Färgelanda C-krets. Riksdagsledamot Rickard Nordin gästade mötet och pratade närodlad energipolitik.

ORDFÖRANDE
Thor-Björn Jakobsson, Järbo

VICE ORDFÖRANDE
Thore Hansson, Horntveten

KASSÖR
Ann-Marie Jacobsson; Järbo

SEKRETERARE
Ann Blomberg, Högsäter

LEDAMOT
Birgitta Mehamedi-Örn, Färgelanda

LEDAMOT
Kristina Ivarsson, Rådanefors

LEDAMOT
Magnus Bandgren, Hjärtsäter

ADJUNGERADE
Tobias Bernhardsson, Gruppledare, Stigen
Farah Mohamud, Cuf-repesentant, Färgelanda

Styrelsen är strategisk ansvarig för Centerpartiets kommunorganisation och håller ihop föreningens verksamhet. Styrelsen väljs varje år av kretsårsmötet.