ALLIANS FÖR FÄRGELANDA KOMMUN

Centerpartiet, Moderaterna och Liberalerna är nu överens att ta över styret för Färgelanda kommun de närmaste fyra åren.

- Vi står redo att tillsammans ta över ansvaret för Färgelanda kommun. Vi vill blicka framåt, värna dialogen och ta vara på den stora potential som vår kommun har att kunna utvecklas och växa, säger Tobias Bernhardsson, förstanamn för Centerpartiet.

Samtalen fortsätter mellan partierna och vi kommer att återkomma med detaljer kring politiska prioriteringar och rollfördelning för mandatperioden.

Nedan följer våra huvudpunkter som presenterats vid dagens pressträff:

FLA
FLA