Rapport från partistämman

Centerpartiet höll i helgen partistämma i Karlstad, där nära 800 motioner och fem nya program diskuterades. Våra deltagare var aktiva i debatten om bland annat miljö, landsbygd,infrastruktur, jämställdhet, integration och pensioner.

Centerpartiet Färgelanda kommun deltog med en stark representation om hela 3 personer, bestående av Ann-Marie Jacobsson, Faran Zweger och Tobbe Bernhardsson.

Vi har bland annat kämpat för:

  • Ekonomi med fokus på arbetsmarknad och integration
  • Frihetsreformer för Sveriges landsbygd
  • En skola att lita på
  • En trygg och tillgänglig vård med patienten i centrum
  • Ansvar och resultat för klimat och miljö
  • Och mycket mer!