Valbohem planerar för nybyggnation

Halvtid i mandatperioden. Bolagets styrelse tillträder inte i samband med valet, utan vi tillträder efter nästa bolagsstämma - vilket sker ca ett halvår efter att fullmäktige och kommunstyrelse har tillträtt efter valet. Så vad har då hänt sedan ny styrelse tillträdde våren 2019 och vart är vi på väg?

Vi startade i ett rasande tempo med högsta prio att komma igång med byggandet. Vi avropade byggnader och lämnade in ansökan om bygglov - men sen tog det lite stopp. Man kan nog nästan tycka att det gått lite "troll" i dessa tomter. Många minns säkert att Valbohem köpte in två fastigheter för 8-10 år sedan. Dessa var då bebyggda med äldre hus som tyvärr hade passerat gränsen för när det är försvarbart att renovera. Planen med affären var att riva och att bygga något nytt som passar in i närområdet. Efter överklaganden blev det dock klart att vi fick riva och planerna för nybyggnation tog vid. Förslaget som jobbades med blev väldigt dyrt och rann ut i sanden. Med åren kom det fram andra möjligheter med upphandling via SABO (Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag). En kraftigt förändrad kostnadsbild skulle ge nya möjligheter att bygga. Men då kom nästa överraskning - detaljplanen var inte anpassad för de två huskroppar vi ville bygga. Nu äntligen är den nya detaljplanen klar och vi går vidare mot bygglov.

Tomterna som ska bebyggas ligger centralt i Färgelanda med närhet till butiker och Lillågården. Vi planerar två huskroppar, en med mindre lägenheter i huset närmast Lillågården och kanske lite större lägenheter i det andra huset. Det finns en bostadskö med intressenter från vårt eget bestånd och andra kommuninvånare, men vi har även många sökande från kringliggande kommuner. Så snart alla tillstånd är klara räknar vi även med att vår upphandling ska vara klar och vi kan påbörja marknadsföring av de nya lägenheterna. Spännande tider väntar!

Förutom att vi försöker få till nybyggnation behöver vi även underhålla vårt befintliga bestånd. Det hjälper inte om vi renoverar en lägenhet till toppskick - är omgivningen risig så blir det ändå svårt att hyra ut. Flertalet av våra fastigheter börjar bli till åren och vi ser att både tak och fasader kan behöva bytas ut. Traditionellt har vi lejt in hantverkare för större arbeten, men under fjolåret har vi påbörjat en resa där vår egen personal underhåller både inne och ute. Vi började försiktigt med ett takbyte och senare bytte vi tak och målade innergården på Solgården helt i egen regi. Vissa specialkompetenser som plåt och vvs lejer vi in, men då personalen består av snickare, målare och elektriker försöker vi göra allt vi har kompetens till. Om ni råkar se många av Valbohems bilar på samma plats så beror det inte på att de har fikapaus, troligen beror det på att de gör ett större jobb med en fastighet.

Ann Blomberg, ordf. Valbohem AB