Hög tid att satsa på Högsäter!

Under hela förra mandatperioden har Centerpartiet varit garanten för att Solgården hållits öppen och att budgetmedel skjutits till eftersom det inte fanns någon budget för den ena avdelningen när vi tillträdde hösten 2018. Flera gånger under perioden har Socialnämnden velat stänga hela boendet i Högsäter men vi höll emot. Nu ser vi ökande behov av platser på både kort och lång sikt. Därför är det hög tid att satsa på ett nytt boende i Högsäter.

Kommunens äldreboenden har under många år varit en fråga för debatt. Senaste perioden har utredningar genomförts som visar på ett utökat behov av antal platser i takt med att allt fler blir äldre, från dagens 88 platser till 108 platser år 2025 och uppåt 123 platser år 2030. Genom åren har det tagits beslut där tillgången till platser i Högsäter har varit hotad. Nu är det hög tid att vi sätter spaden i backen och för att säkra tillgången till äldreboende i både norr och söder.

Det finns för närvarande äldreboende på Håvesten där all demensvård ligger samlad i fem avdelningar (Avd. 5 öppnad 2023 med medel som vi skjutit till i senaste budgeten), särskilt boende samt kortisplatser på Lillågården, och särskilt boende på Solgården. Det är inte särskilt effektivt med flera mindre anläggningar, med äldre planlösning som gör arbetet tungt och personalkrävande, och där personal och kapitalkostnaden för bland annat köket ska fördelas på färre portioner. Mest effektivt kanske det skulle vara med en enda anläggning, med ett lokalt kök som kan laga maten till lägre kostnad per portion, och där det är tillräckligt med personal för att effektivt lägga schema med optimal bemanning alla timmar på dygnet. Men här handlar det om att väga kostnader mot fördelar. Om vi kan komma till att vi har två boenden i stället för tre så finns det stor potential till att bedriva effektiv verksamhet till en rimlig kostnad. Om vi kan komma till att vi ska ha två boenden så kan man absolut välja att ha ett boende i södra delen och ett boende i norra delen av kommunen.

Det finns ett nytt inriktningsbeslut från Socialnämnden som antogs våren 2023. Ett beslut som innebär att tidigare inrikting om att i första hand bygga ut Håvestensgården rivs upp och ersätts med ett beslut om att ett nytt äldreboende med 54 platser ska byggas i Högsäter. En rimlig konsekvens av samma inriktningsbeslut ingår att kommunen på sikt avvecklar Solgården och Lillågården, fastigheter som med fördel kan byggas om till trevliga lägenheter med bra centrala lägen. Men ett inriktningsbeslut är fortfarande långt ifrån ett investeringsbeslut. Här blir det viktigt att vi fortsätter komma med förslag så att nämnden och slutligen kommunfullmäktige tar de investeringsbeslut som behövs för att komma vidare.

En aspekt som bör utredas är om kommunen ska bygga och äga fastigheten eller om fastigheten ska byggas och ägas av en ekonomisk förening där kommunen är huvudägare. Detta koncept har utvecklats av Riksbyggen och finns idag i flera mindre kommuner i landet.

Den viktigaste parametern när man tittar på äldreboende är så klart att det ska bli bästa tänkbara för våra äldre som ska bo där. Var boendet är placerat påverkar inte kvaliteten för våra boende. Placeringen är kanske viktigare för de anhöriga, vilka på ett enkelt sätt vill kunna besöka sina nära och kära. Som politiker behöver vi även lyfta blicken och se till samhället i stort. När våra invånare blir äldre är det många som vill bo kvar länge i sitt hus, medan andra väljer att flytta till en lägenhet. Många vill gärna bo i Färgelanda tätort, medan andra ser sig om efter andra alternativ. Om man inte hittar en trevlig lägenhet i den kommundel där man vill bo, kanske man ser sig om efter boende i våra grannkommuner.

Vi behöver en boendestruktur i både norr och söder som gör det till ett lättare beslut att lämna sitt hus för en kanske nyinflyttad barnfamilj, och i nästa skede lämna sin lägenhet för ett bra särskilt boende. För att locka barnfamiljer att flytta in behövs det skola och arbetstillfällen på orten, där kommunen kan bidra med både samhällsservice och arbetstillfällen inom skola och inom äldreomsorg på fler ställen än endast centralorten.

Ann Blomberg (c)
Ledamot kommunstyrelsen och Socialnämnden