Mellerud
Centerpartiet lokalt
  • / Peter Ljungdahl

Peter Ljungdahl

Personbild


LEDAMOT I KOMMUNSTYRELSEN OCH KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT