Boende

Boendemiljön är en viktig del för en god livskvalité. Melleruds kommun ska så långt det är möjligt tillmötesgå de olika önskemål som kommer fram. Kommunen är rik på attraktiva områden för både åretrunt- och fritidsboende.

I Melleruds kommun finns unika möjligheter till både enskilt- och tätortsboende intill skogs- och kulturbygd med närhet till vatten som extra krydda. Centerpartiet i Mellerud vill både vårda och utveckla denna möjlighet.

Framtidens boende

Inköpet av kvarteret Ugglan ger spännande möjligheter till boende i en ny form med flera olika typer av bostäder. Miljövänliga och klimatsmarta lösningar ska användas vid både nybyggnation och renovering. Centerpartiets målsättning är ett attraktivt kvarter med bra boendemiljö som också erbjuder mötesplatser och möjligheter till aktiviteter. Kvarteret Ugglan ska bli ett ekologiskt hållbart, trivsamt och funktionellt bostadsområde för alla åldrar.

Centerpartiet vill att alla ska känna en trygghet i sitt boende. Den som är i behov av vård och omsorg liksom den som lever med en funktionsnedsättning ska ges möjlighet att leva ett bra liv med rätt till integritet och respekt för sin person och sitt boende.

Att bo i Mellerud ska betyda att samhället finns där när man behöver hjälp i sitt boende. Det är inte bara kommunala instanser som gör att livet i Mellerud blir tryggare. Polis, räddningstjänst och ambulanssjukvård är tillsammans med andra samhällsfunktioner viktiga för att livet i Mellerud ska upplevas som tryggt. Centerpartiet arbetar på alla samhällsplan för att dessa tjänster ska finnas nära mellerudsborna.

Bild

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.