Jämställdhet inom idrott

Centerpartiets gruppledare Sofia Lindholm har lämnat in en interpellation gällande jämställdhet inom idrott. Detta efter den skeva fördelningen av elitsatsningen mellan herr- och damfotbollen.

I dagarna har det beslutats om sk elitstöd i Trollhättans Stadshus AB. Beslutet när det gäller fotbollsklubbarna i Trollhättan var att ge FCT (herrar), vars lag spelat i division 2, 575000 och Skoftebyns (damer) lag, som spelar i division 1, 100 000.

Centerpartiet i Trollhättan anser att det är viktigt att arbeta för jämställdhet, även inom idrott och elitidrott. Med anledning av beslutet ovan har vår gruppledare Sofia Lindholm lämnat in en interpellation (fråga) till kommunstyrelsens ordförande.

Frågorna som ställs i interpellationen är följande:

Anser kommunstyrelsens ordförande att division 2 när det gäller herrar är mer nära elit än division 1 när det gäller damer?

Har aspekten jämställdhet funnits med som underlag till beslutet?

Hur avser Trollhättans stad arbeta för en jämställd idrott, även när det gäller elitidrott?

Interpellationen kommer att tas upp på ett av kommunfullmäktiges möten.

 

Interpellationen i sin helhet:

Interpellation till Kommunstyrelsens ordförande:

Jämställdhet inom idrott

I dagarna har det beslutats om sk elitstöd i Trollhättans Stadshus AB. Beslutet när det gäller fotbollsklubbarna i Trollhättan var att ge FCT (herrar), vars lag spelat i division 2, 575 000 kr och Skoftebyns (damer) lag, som spelar i division 1, 100 000 kr.

Jag vill med anledning av detta ställa följande frågor:

  1. Anser kommunstyrelsens ordförande att division 2 när det gäller herrar är mer nära elit än division 1 när det gäller damer?
  2. Har aspekten jämställdhet funnits med som underlag till beslutet?
  3. Hur avser Trollhättans stad arbeta för en jämställd idrott, även när det gäller elitidrott?

Sofia Lindholm, Centerpartiet