Det behövs ett nytt fokus på landsbygden!

Centerpartiet har under många år drivit på för en politik som ser hela Trollhättan och alla dess delar. Vi anser dock att den politiken saknas i Trollhättan. För oss är det självklart att trygghet och tillgång till service ska vara så bra som möjligt oavsett vart i kommunen man bor. Trollhättans stad har ett mål att bli fler innevånare och det är viktigt att vi då även utvecklar landsbygden och våra småtätorter så att hela kommunen är med och växer.

”Gång på gång kommer förslag och beslut som leder till försämringar för de som lever på landsbygden och i Trollhättans småtätorter. Är det inte skolan i Upphärad som hotas av stängning, så är det skolan i Velanda eller äldreboendet i Åsaka. Det är tydligt att det inte finns en strategi från majoriteten över hur vi istället utvecklar dessa samhällena” säger Mikael Arvemark, kretsordförande Centerpartiet.

Vi vill se ett ökat fokus landsbygden och därför föreslår vi i Centerpartiet att Trollhättans stad tar fram en landsbygdsstrategi för en långsiktig utveckling av hela Trollhättan. Vi vill dessutom se att man inrättar ett landsbygdsråd på samma sätt som det finns pensionärsråd, invandrarråd och funktionsrättsråd.

Med dessa förslag hoppas vi att våra småtätorter och landsbygdsområden inkluderas i utvecklingen av Trollhättan, istället för att i värsta fall avvecklas.