Gruppmöte

Vi träffas som vanligt kl. 18.30 på Stadshuset och håller på till längst kl. 21.00.
Alla medlemmar och andra intresserade är varmt välkomna !! Förtroendevalda har närvaroplikt och ev. förhinder meddelas till Elving via mail.

Mer information kommer att komma på din mail. Kontakta Elving om du vill ha kallelse inför gruoomöten.