Vad tycker du om vår hemsida

Vi vill gärna vet vad du tycker om vår hemsida, fyll gärna i enkäten, om du tycker något fattas eller har andra synpunkteroch idéer på hur vi kan förbättra vår hemsida, dela gärna med dig genom att fylla i det längst ner i enkäten.
Vi är intresserad av att vet vad du tycker.

Kön
Kön


Ålder
Ålder

Bestäm en gradering för varje delfråga
  Varje dag Varje vecka Varje månad Sällan Förtsa gången
Hur ofta besöker du våran hemsida
Vad tycker du
Bestäm en gradering för varje delfråga
  Jättebra Mycket bra Bra Mindre bra Dåligt Mycket dåligt
Vad tycker du om utseendet på hemsida

Är det lätt att hitta på hemsidan

Upplever du att hemsidan är uppdaterad

Är du nöjd med den informationen som finns på hemsidan

Hur upplever du att hemsidan är mobilanpassad

Är det lätt att hitta hit

Hur upplever du att vi syns i sociala medier

Har vi tillräcklig intressanta nyhetsartiklar

Är vår hemsida tydligt uppbyggt
Hur viktigt är det
Bestäm en gradering för varje delfråga
  Mycket viktigt Ganska viktigt Viktigt Mindre viktigt Inte viktigt
Att det finns kontaktuppgífter så du kan kontakta oss

Att vi publiserar lokala nyheter

Att vi publiserar nyheter som finns på www.centerpartiet.se på vår hemsida

Att de nyheter som finns på vår hemsida även finns på vår sida på facebook
Hur hittade du till vår hemsida
Hur hittade du till vår hemsida

Du kan göra flera val här
Vilken enhet använder du när du besöker vår hemsida
Vilken enhet använder du när du besöker vår hemsidaDu kan göra flera val här
Hur följer du oss på nätet
Hur följer du oss på nätetDu kan göra flera val här
Har du besökt
Har du besöktOm det är något vi kan göra tydligare genom förbättring eller om du har andra synpunkter dela med dig av dem.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.