Uddevalla
Centerpartiet lokalt

Vad har vi gjort

Här kommer vi att rapportera lite om vad vi har gjort m.m.under mandatperioden. Vi kommer att rapportera om olika seminarier som vi har genomfört, olika debattartiklar och andra aktiviteter som vi har genomfört.

Vad har vi gjort hittills

  • Vi har skickat in ett antal motioner till kommunfullmäktige. Motionerna hittar ni under fliken "Motioner".
  • Vi har genomfört några seminarier bl.a om enskilda avlopp och framtida miljöeffekter samt om Antibiotikaresistens. Vi har även anordnat ett semenarium med temat "Bygga i trä"
  • Vi har skrivit en del debattartiklar som har publicerats i bla. Bohusläningen.
  • Vi satsar på en väl fungerande hemsida och är även aktiva på vår sida på Facebook och på Instagram
  • Vi är aktiva i kommunfullmäktige och de nämnder och bolag som vi har representanter i.