Barn och Utbildningsnämnden

Barn och utbildningsnämnden ansvarar för förskola, grundskola, särskola, gymnasium och vuxenutbildning.