Valnämnden

Valnämnden ansvarar för att genomföra allmänna val, val till EU-parlamentet och eventuella folkomröstningar.
Varje utskott och nämnd ägnar sig åt ett specifikt verksamhetsområde. Ledamöterna och ersättarna i utskotten och nämnderna är politiskt tillsatta.