VÅRT HJÄRTA SLÅR FÖR HELA VÄNERSBORGS KOMMUN 

Vänersborgs kommun ska vara en långsiktigt hållbar och attraktiv kommun. I Centerpartiets Vänersborg värnar vi om en sund kommunal ekonomi och vi prioriterar verksamheterna inom vård, skola och omsorg i HELA Vänersborgs kommun.

Centerpartiet står för att alla människor har lika rättigheter och skyldigheter, oavsett ursprung, funktionsvariation, religion, kön eller sexuell tillhörighet.

Vi fortsätter att vara rasismens och intoleransens tydligaste motståndare.
När andra flyr från ansvar tar Centerpartiet ansvar för de som flyr.

sol-has-bg

En migrationspolitik för medmänsklighet kombinerat med ordning och reda. Främlingsfientlighet och slutenhet skall aldrig få styra Centerpartiets vägval och vi gör inte skillnad på människor som är på flykt. Centerpartiet är en tydlig röst för öppenhet, frihet och framtidstro för alla.

Centerpartiet tror på varje människas förmåga att själv forma sin egen framtid. Det är därför vi vill att makt ska finnas så nära människor som möjligt. Vi tror på ett gemensamt ansvar för att ge alla människor möjligheter att förverkliga sina liv och sina drömmar.

Ladda ner vårt valmanifest Ladda ner , 2.5 MB.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.