TRYGGHET OCH OMSORG I HELA VÄNERSBORGS KOMMUN

Du ska känna dig trygg och säker var du än bor i Vänersborgs kommun. Tillsammans med polis och civilsamhället arbetar vi förebyggande med social inkludering och trygghetsinsatser. Det innebär ett fokus på att motverka alla former av våld i nära relationer genom kvinnojourens arbete och utökad samverkan med civilsamhället.

Trygghet för brukare av hemtjänsten måste säkerställas och att man på ålderns höst kan se framemot en trygg och nära vård. Detta skapar goda förutsättningar för att vårt samhälle blir just den trygga plats vi alla vill ha.

sol-has-bg

Därför vill Centerpartiet:

  • Ökad trygghetsbelysning och kameraövervakning på allmänna platser.
  • Fortsätta det påbörjade arbetet med SENIOR i Vänersborg och UNGIVBG för att minska ensamheten och erbjuda gemenskap.
  • Man ska kunna välja var i kommunen man vill bo när man inte längre orkar bo kvar hemma.
  • En ökad kontinuitet på hemtjänstpersonal för att brukare skall känna trygghet.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.