UTBILDNING OCH EN AKTIV FRITID ÄR DET BÄSTA FÖR VÄNERSBORGS KOMMUN!

Den enskilt viktigaste faktorn för ett hälsosamt liv är fullföljda studier. Därför vill Centerpartiet utjämna de orättvisor som arv och uppväxt skapat. Att arbeta för en likvärdig skola, där utbildning finns för alla, oavsett bakgrund.

Fokus på tidiga insatser för att motverka skolavhopp och socialt utanförskap. I föreningar skapas gemenskap och motivation. Därför vill Centerpartiet fortsätta att utveckla föreningssamverkan och jobba för möjligheter till en aktiv fritid i HELA Vänersborgs kommun.

sol-has-bg

Därför vill Centerpartiet:

  • Alla barn skall ha likvärdiga möjligheter, utifrån sina förutsättningar, till en bra förskola/skola, med utbudspunkter i HELA Vänersborgs kommun.
  • Stimulera läsintresse och fysisk aktivitet från förskola till gymnasieskola.
  • Utöka föreningssamverkan och inför en avgiftsfri kultur- och musikskola.
  • Fokus på trygghet, motivation och lärande!

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.