Nej till lågstrålande område

Vinterskog

Vid Centerpartiet i Bollnäs senast gruppmöte diskuterades det förslag som är framlagt om ett lågstrålande område i närheten av Rickebo

Området är på 1900 hektar och förslaget innebär att inte öka strålningen i området, det vill säga att hålla fast vid den dåliga mobiltelefontäckningen med mera. Centerpartiet har tagit ställning i frågan och vi är emot förslaget.

Motiveringar till grund för vårt ställningstagande är:

Vi frågasätter inte symtom och att det finns människor som mår
dåligt, samtidigt finns inget vetenskapligt stöd i att det beror på strålning från master och telefoner. I andra situationer är det så viktigt med evidensbaserade metoder, det måste gälla även här. Enbart med korrekta diagnoser kan människor få rätt behandling.

Dagens skogsbruk kräver mobiltäckning och de som brukar marken och bor i området har samma rätt till telefontäckning som andra invånare i kommunen.

Om förslaget genomförs mot vår vilja kräver vi att alla de berörda markägarna kompenseras ekonomiskt för sin skada.