Bollnäs
Centerpartiet lokalt
  • / Nyheter
  • / Rapport från kretsårsmötet!

Rapport från kretsårsmötet!

På kretsårsmötet som hölls i Vallsta så hälsades vi välkomna av kretsordförande Elisabeth Johansson som lämnade över ordet

till mötesordförande Lars-Göran Larsson. Vid sin sida hade han Lena Winterberg som sekreterare.

Efter div godkännanden, fastställanden och frågan om ansvarsfrihet för styrelsen så fastställdes även valsedeln till kyrkofullmäktige.

Till kretsstyrelsen som utökades med en plats valdes på två år Sonja vesterlund, Magdi Elhadi, Marina Nilsson, Barbro Wåger, Kenneth Nilshem, förutom Lena Winterberg, Maria Olsson, Elisabeth Johansson och Nicklas Fredriksson som har ett år kvar. Leif Holmgren avsade sig platsen i styrelsen och vi får tacka Leif för sitt arbete i den samma.

Till kretsordförande ytterligare i ett år valdes Elisabeth Johansson.

16st ombud till distriksstämman i Bollnäs den 9 aprill valdes samt ombud till partistämma, revisorer och valberedning. Nomineringskommitte inför kommunvalet 2018 valdes också.

Tillsammans med kaffe och smörgåstårta fick vi lokalens historia berättad av Bo Johansson och en rapport om vad som händer i regionen av Kenneth Nilshem.