Vallerängs lantbruk är Årets miljöhjälte

På världsmiljödagen, 5 juni, delade Centerpartiet Gävle ut sin nyinstiftade utmärkelse Årets miljöhjälte. Utmärkelsen tilldelas ett företag eller person som gör en extraordinär insats för miljön och på så sätt inspirerar andra. Årets miljöhjälte är Vallerängs lantbruk i Hedesunda.

Motiveringen lyder:

Genom sitt driv och med djurens välmående i fokus verkar lantbruket både via sitt viktiga vardagsarbete och externt via egna kanaler, studiebesök och deltagande i nationella evenemang för att fler ska få ökad miljömedvetenhet och inte minst förståelse för miljövänligt jordbruk.

Vikten av att stärka det lokala jordbruket och på det sättet öka självförsörjningsgraden på fler varor går inte att underskatta och att öka allmänhetens förståelse är en viktig del i att stärka det viktiga arbetet jordbrukare i hela Sverige gör.

Förhoppningen är att genom gårdens vardagliga och externa arbete öka kunskapen om att det närproducerade, ekologiska jordbruket utgör en avgörande roll i en hållbar framtid.

Lisa och Emma Valleräng planerar nu på att ta över släktgården i Hedesunda och vi ser fram emot vad de gör framåt för att fortsätta med och utveckla deras KRAV-certifierade jordbruk.

- Insatsen Vallerängs lantbruk gör som Krav-bönder är ovärderligt i sig. Att de utöver det arbetar för att lära allmänheten om vikten av hållbart jordbruk och på så sätt bidrar till att öka förståelsen hos fler så de kan fatta mer aktiva, hållbara val gör dem till riktiga miljöhjältar, säger Julia Cederstrand, kommunalråd för Centerpartiet i Gävle.

Om Vallerängs lantbruk:

Vallerängs lantbruk i Hedesunda har drivits sedan 1601 som en släktgård. Gården har idag 65 mjölkande kor och 180 djur totalt. 1995 KRAV-certificerades gårdens växtodling och i slutet på 90-talet gick gården över till KRAV-certifierad mjölkproduktion.

Lennart och Irene Valleräng driver idag mjölkgården med hjälp av sina anställda och sina döttrar Lisa och Emma som på sikt vill ta över gården.