Besök av Rickard Nordin (C) - Diskussionskväll

Besök av Rickard Nordin, riksdagsledamot tillika energi- och klimatpolitisk talesperson.

Rickard Nordin kommer och besöker Hudiksvall. Under dagen kommer det att göras ett företagsbesök och sedan avslutas allt med ett öppet möte på Friskhuset (gamla fängelset) i centrala Hudiksvall. Mötet kommer handla om just energi och klimat, hur ska vi göra för att klara av denna enorma utmaning världen nu står inför gällande klimatet? Du måste inte vara medlem för att närvara. Välkomna!