Medlemsmöte om skolstrukturen!

Centerpartiet i Hudiksvalls kommun bjuder här med in alla medlemmar till möte där vi kommer lägga fram förslaget till remissvar från Centerpartiet.

För oss i Centerpartiet är det viktigt att alla medlemmar i får komma till tals. Därför bjuder vi nu in till detta möte för att gå ingenom förslaget till remissvar kring skolstrukturutredningen. Remissvaret kommer sedan att lämnas in till Hudiksvalls kommun. LOKAL KOMMER ATT MEDDELAS INOM KORT!