Hudiksvall
Centerpartiet lokalt

Överförmyndarnämnden

Överförmyndarnämnden ansvarar för:

  • Tillsyn över förmyndares, förvaltares och gode mäns förvaltning. Tillsynen ska garantera rätten åt personer som inte kan ta hand om sig själva, förvalta sin egendom eller på annat sätt tillvarata sina rättigheter.
  • Nämnden utser också god man för ensamkommande flyktigbarn.

Vår ordinarie ledamot i överförmyndarnämnden:

Gunnar Grenholm, Via
Uppdrag: Ledamot i Social & Omsorgsnämnden Ledamot i Överförmyndarnämnden