Centerpartiets budgetförslag 2021-2024

I veckan presenterade Centerpartiet i Hudiksvall vår budget för 2021-2024. Centerpartiet tror på en väg framåt där både stad och landsbygd går hand i hand. En politik som ser hela Hudiksvalls kommun.

Centerpartiet presenterade i veckan en budget som tar ansvar för kommunens ekonomi och samtidigt ser hela kommunen. Men oppositionsrådet Caroline Schmidt är tydlig med att det är en svår tid för att lägga fram en budget.

— Det är en speciellt svår tid att lägga fram en budget när vi inte vet hur situationen kommer se ut efter sommaren. Men den budget som vi nu presenterade i veckan är en budget för hela Hudiksvalls kommun, säger Caroline Schmidt (C).

Några av de att-satser som presenterades i budgetförslaget var:

  • Att den nuvarande skolstrukturutredningen formellt läggs ned och lärandenämnden får ett uppdrag att profilera landsbygdsskolorna.
  • Att införa intraprenader både inom skola och omsorg. Målet skall vara 10 nya intraprenader.
  • Att intensifiera och effektivisera arbetet med att uppnå Hudiksvalls kommuns klimat- och miljömål.
  • Att ge ett uppdrag till kommunen landsbygdsstrateg att utforma en satsning på samtliga kommundelarna, fokus skall utgå från medborgardialoger i samtliga kommundelar.
  • Att samtliga kommundelar skall erbjudas ett bra utbud av kultur och som är rimligt fördelat.
  • Att arbeta fram ett ”Seniorboende program” som på lång sikt skapa struktur kring seniorboendefrågorna. Detta ska ske i ett tydligt samarbete med bl.a. pensionärsorganisationerna.

Centerpartiets budgetförslag , 1.1 MB.