Hudiksvall
Centerpartiet lokalt
  • / Bengt-Åke Nilsson, Hälsingtuna

Bengt-Åke Nilsson, Hälsingtuna

Personbild


Uppdrag:
Ledamot i Kommunfullmäktige
Ersättare i Kommunstyrelsen
Ersättare i Lärandenämnden
2:e vice ordförande i Tekniska nämnden (AU) 
Styrelseledamot Fiberstaden AB


Kontakta Bengt Åke Nilsson

Kontakta Bengt

Uppgifter om personer som kontaktar Centerpartiet
Om du kontaktar Centerpartiet via e-post lagras din e-postadress och de uppgifter du skriver i meddelandet i vårt e-post- och ärendehanteringssystem. Vi behåller uppgifterna i våra system så länge som de behövs för att kunna hantera ditt ärende och eventuell uppföljning av det.
Läs mer https://www.centerpartiet.se/gdpr

Tack för ditt meddelande!

Något gick fel....