Demokrati & Jämställdhet

Bild

Vi är ett liberalt jämställt parti. Det handlar om alla människors kamp för friheten att få vara den man är. Kön, etnicitet, sexuell läggning, ålder, social bakgrund och mängder av andra saker skapar förväntningar på oss och begränsar våra val och möjligheter.

Jämställdhet
  • Vi vill att Hudiksvalls kommun ställer sig bakom CEMR (Council of European Municipalities and Regions) deklaration som står för för jämställdhet mellan kvinnor och män på lokal och regional nivå. Deklarationen omfattar alla aspekter av verksamheten, dvs. såväl det politiska arbetet som arbetsgivarfrågor och servicen till invånarna.
  • Stärka kvinnligt företagande i Hudiksvalls kommun genom att bl.a. skapa ett forum där viktiga parter kan mötas och diskutera hur vi bäst stärker kvinnligt företagande i kommunen.
  • Fortsätta stödja HBTQ arbetet som görs i kommunen .Den som älskar någon av samma kön ska ha samma rättigheter som människor som älskar personer av motsatt kön.
Demokrati
  • Fortsätta och vidareutveckla projektet "Demokrativerkstad" för att stärka den lokala demokratin bland barn och unga.
  • Stärka demokratin i skolan så att eleverna har en möjlighet att påverka skolan de går på.
  • Se över hur kommunen kan arbeta för att öka valdeltagandet i Hudiksvalls kommun.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.