Social & omsorg

Bild

För oss i Centerpartiet är det viktigt att vi i kommunen har en omsorg av hög kvalitet. Här finns det mycket arbete att göra då ekonomin inom social- och omsorgsnämnden har varit ansträng under Socialdemokraternas tid vid makten. Här nedan följer några av de frågor vi driver, läs även vår budget för att ta del av fler förslag.

Social & Omsorg
  • Vi vill se till att kartlägga behoven gällande personer som är långtidsarbetslösa, långtidssjukskrivna (ej daglig verksamhet), där målet skall vara att finnas i ett socialt sammanhang.
  • Vi vill se större och bredare samarbeten mellan elevhälsan och regionens barn och ungdomspsykiatri.
  • Vi vill införa fler intraprenader inom omsorgen.
  • Vi vill underlätta för privata initiativ inom omsorgen. Det är ett viktigt komplement till den kommunala verksamheten.
  • Se över hur Social- och omsorgsnämnden kan få en ekonomi i balans. Här tror vi att det behövs externa ögon för att se vad som kan göras.
Seniorer
  • Hudiksvalls kommun behöver arbeta fram ett ”Seniorboende program” som på lång sikt
    skapa struktur kring seniorboendefrågorna. Detta ska ske i ett tydligt samarbete med bl.a. pensionärsorganisationerna.
  • Vi vill satsa på förebyggande verksamhet för äldre där vi höjer de äldres fysiska och psykiska hälsa. Detta genom att behålla den sociala timmen för de äldre med hemtjänst som inte själva kan ta sig till de träffpunkter som finns idag.
  • Vi vill att det ska finnas minst ett trygghetsboende i varje kommundel.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.