Varmt välkomna till Centerpartiets webbsida i Ovanåkers kommun!


Vi i Centerpartiet i Ovanåker arbetar för dig som kommuninnevånare.

Vi har fått många nya medlemmar under de senaste åren vilket vi är glada för.

Som medlem i Centerpartiet, Centerkvinnorna, CUF eller Centerstudenter kan du vara med och påverka vår politik och vårt politiska arbete här hemma i kommunen, men också centerpolitiken i stort.

Som medlem är du varmt välkommen till våra Månadsmöten som vi håller ca en kväll i månaden i vår lokal i Alfta Stationshus. Vi börjar kl. 18 och slutar kl. 20 de aktuella kvällarna. Vi diskuterar där främst lokala frågor men också Centerpartiets närodlade politik för hela landet. Centerpartiet är idag ett parti som har stort inflytande över politiken i Europa efter valframgång i Europavalet och hårt arbete där vi skapat synbara resultat både avseende miljön, landsbygden och företagens möjligheter att utvecklas. Centerpartiet påverkar idag den nationella politiken för hela Sverige, inte minst för en levande landsbygd, mer än partiet gjort på länge.

Centerpartiet har en ständig utveckling av politiken och närmast nu väntar nomineringsstämma i Gävleborg för att fastställa riksdags- och regionlistor för nästa års val. Följ även Centerpartiets riksdagsarbete närmast om statsbudgeten på www.centerpartiet.se

Här hemma i Ovanåkers kommun har vi en aktiv höst och vinter framför oss med många viktiga frågor för vår kommun som kommer att diskuteras och beslutas. I Centerpartiet driver vi frågor själva, men ofta också tillsammans med Kristdemokraterna. Vi är och känner också oss som en stark oppositionsgrupp, tillsammans C och KD. Det socialdemoratiska styret med M och L som samarbetspartier har ingen egen majoritet i vare sig kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen, vilket öppnar upp för intressanta samtal och omröstningar.

I Alfta Ovanåkers Församling av Svenska Kyrkan driver Centerpartiet på. Centerpartiet har sedan många år egen majoritet i Kyrkofullmäktige och Kyrkorådet, även hösten 2021 års val resulterade i en fortsättning på det förhållandet. Centerpartiet har sedan länge ett bra samarbete med Socialdemokraterna. Detta tror vi är till gagn för församlingen och församlingsmedlemmarna.

Du som ännu inte är medlem, kan lätt bli det genom att gå in på www.centerpartiet.se eller kontakta exempelvis undertecknad.

Välkomna att delta i vårt viktiga samhällsbygge – vi gör det tillsammans med

närodlad politik!

Björn Mårtensson

Ordförande för Centerpartiet i Ovanåkers kommun

070-568 30 52

ovanaker@centerpartiet.se


sol-has-bg

Senaste nytt från Ovanåker

Fler nyheter

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.