välkomna till Centerpartiet i Ovanåkers kommun!


Vi i Centerpartiet i Ovanåker arbetar för dig som kommuninnevånare.

Som medlem i Centerpartiet, Centerkvinnorna, CUF eller Centerstudenter kan du vara med och påverka vår politik och vårt politiska arbete här hemma i kommunen, men också centerpolitiken i stort. Vi har under de senaste åren också fått flera nya medlemmar, vilket vi är glada för.

Som medlem är du varmt välkommen till våra Månadsmöten som vi håller ca en kväll i månaden i vår lokal i Alfta Stationshus. Vi börjar kl. 18.00 och slutar kl. 20.00. Vi diskuterar där främst lokala frågor men också Centerpartiets närodlade politik för hela landet. Centerpartiet är idag ett parti som har stort inflytande över politiken i Europa efter valframgång i Europavalet och hårt arbete där vi skapat synbara resultat både avseende miljön, landsbygden och företagens möjligheter att utvecklas. Centerpartiet påverkar idag den nationella politiken för hela Sverige, inte minst för en levande landsbygd.

Centerpartiet har en ständig utveckling av politiken och närmast nu väntar nomineringsarbete i kommunen för att fastställa europavalsedel inför 2024 års europaval. Följ även Centerpartiets riksdagsarbete på www.centerpartiet.se

Här hemma i Ovanåkers kommun har vi haft en aktiv höst med många viktiga frågor för vår kommun. Framöver kommer en vinter/vår/ sommar där många politiska frågor kommer att diskuteras och beslutas. Vårt samarbete med S i kommunen löper på.

Vår kommun liksom övriga kommuner och regioner har ett ekonomiskt trängt läge där Tidöregeringen inte skjuter till resurser som motsvarar kostnadsökningar och inflation. Det gör att utrymmet för nya satsningar är begränsat, men inte helt stopp för den delen.

I Alfta Ovanåkers Församling av Svenska Kyrkan driver Centerpartiet på. Centerpartiet har sedan många år egen majoritet i Kyrkofullmäktige och Kyrkorådet, även hösten 2021 års val resulterade i en fortsättning på det förhållandet. Centerpartiet har även här sedan länge ett bra samarbete med Socialdemokraterna. Detta tror vi är till gagn för församlingen och församlingsmedlemmarna.

Ny ordförande i kyrkorådet är Sture Hansson Knåda, och i kyrkofullmäktige är Gun-Marie Swessar Norrby ordförande.

Du som ännu inte är medlem, kan lätt bli det genom att gå in på www.centerpartiet.se eller kontakta exempelvis undertecknad.

Välkomna att delta i vårt viktiga samhällsbygge – vi gör det tillsammans med

närodlad politik!

Gun-Marie Swessar

Ordförande för Centerpartiet i Ovanåkers kommun

070-6552659

ovanaker@centerpartiet.se


sol-has-bg

Senaste nytt från Ovanåker

Fler nyheter

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.