Månadsmöte

Tema bostad och samhällsplanering

Datum: 3 april
Tid: 18.30 - ca 21.00
Plats: Högbovägen 3, Sandviken

Gäst: Stefan Lundqvist, VD Sandviken Hus

Läs gärna igenom om vad som står om Centerpartiets bostadspolitik innan mötet
https://www.centerpartiet.se/var-politik/politik-a-o/bostad.html

Är du nyfiken men ännu inte medlem så är du givetvis välkommen på våra möten!