Sandviken
Centerpartiet lokalt

Förtroendevalda

Förtroendeuppdrag för Centerpartiet i Sandviken 2014-2018

Maila till: förnamn.efternamn@sandviken.se

Kommunfullmäktige

Carl-Ewert Ohlsson, kommunalråd
Veronica Wernersson, vice ordförande
Maria Vestlund
Johnny Sandgren, ersättare
Per-Ewert Ohlsson-Björk, ersättare

Kommunstyrelsen

Carl-Ewert Ohlsson
Maria Vestlund, ersättare

Arbetslivsnämnden

Kerstin Nyström-Hedvall
Richard Hainsworth, ersättare

Individ- och familjeomsorgsnämnden

Agneta Lennartsson
Anita Elsasdotter, ersättare

Kunskapsnämnden

Per-Ewert Ohlsson-Björk
Per Brykt, ersättare

Omsorgsnämnden

Veronica Wernersson
Anna-Greta Elfström-Ohlsson, ersättare

Gästrikerådet

Carl-Ewert Ohlsson

Gästrike räddningstjänst

Per-Ewert Ohlsson-Björk

Gästrike återvinnare

Johnny Sandgren

Göransson Arena AB

Veronica Wernersson

Högbo Bruk AB

Mia Eriksson

Krisledningsnämnden

Maria Vestlund
Carl-Ewert Ohlsson, ersättare

Sandviken specialfastigheter AB

Erik Bergstrand

Sandviken Stadshus AB

Johnny Sandgren, vice ordförande

Kommunstyrelsens utvecklingsutskott

Carl-Ewert Ohlsson

Valberedningen

Maria Vestlund

Valnämnden

Britt-Marie Jonsson

Gävle tingsrätt

Marianne Bergslund

Hovrätten för Nedre Norrland

Maria Forsberg

Förvaltningsrätten

Martin Eriksson

Region Gävleborg

Carl-Ewert Ohlsson, ledamot i Regionfullmäktige, ersättare i Regionstyrelsen, ledamot i Utvecklingsutskottet
Eva-Lena Zackrisson, ersättare i Regionfullmäktige, ersättare i Företagshälsovårdsnämnden