Förtroendevalda

Förtroendeuppdrag för Centerpartiet i SandvikenKommunalråd

Maria Persson

Maila till: Maria.persson@sandviken.se

Kommunfullmäktige

 

Kommunstyrelsen


Arbetslivsnämnden


Individ- och familjeomsorgsnämnden


Kunskapsnämnden

 

Omsorgsnämnden

Anna-Greta Elfström-Olsson

Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd

Kultur- och fritsidnämnden

Valnämnden

Kommunrevision
Ann-Christin Persson, revisor

Gästrikerådet


Gästrike räddningstjänst


Gästrike återvinnare


Göransson Arena AB

 

Högbo Bruk AB


Sandviken stadshus AB


Sandviken hus AB


Sandviken energi ABSandviken specialfastigheter AB


Krisledningsnämnden


Kommunstyrelsens utvecklingsutskott


Kommunens valberedningen


Gävle tingsrätt

Isabell Matsson

Hovrätten för Nedre Norrland

Maria Forsberg

Förvaltningsrätten

Martin Eriksson

Region Gävleborg


Revisorer

Erik Bergstrand

Leif Karlsson, ersättare

Alice Högberg, ersättare
Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.