Förtroendevalda

Förtroendeuppdrag för Centerpartiet i Sandviken

Maila till: Carl-ewert.ohlsson@sandviken.se

Maila till: Kerstin.nystrom.hedvall@sandviken.se

Kommunalråd

Carl-Ewert Ohlsson

Kommunfullmäktige

Carl-Ewert Ohlsson

Mats Matsson

Per-Ewert Ohlsson-Björk

Kerstin Nyström-Hedvall (Gruppledare)

Maria Persson, ersättare

Johnny Sandgren, ersättare

Kommunstyrelsen

Carl-Ewert Ohlsson
Kerstin Nyström-Hedvall, ersättare

Arbetslivsnämnden

Per-Ewert Ohlsson-Björk, ordförande
Anna-Karin Zakrisson

Individ- och familjeomsorgsnämnden

Veronica Wernersson

Kunskapsnämnden

Jenny Karlsson

Paulina Lingers, ersättare

Omsorgsnämnden

Anna-Greta Elfström-Olsson, vice ordförande
Shiyar Ali, ersättare

Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd
Mats Matsson
Christina Kloppstock, ersättare

Kultur- och fritsidnämnden
Maria Persson
Anders Lindborg, ersättare

Valnämnden
Britt-Marie Johnsson
Anna-Johanna von Platen, ersättare

Kommunrevision
Ann-Christin Persson, revisor

Gästrikerådet

Carl-Ewert Ohlsson, ersättare

Gästrike räddningstjänst

Carl-Ewert Ohlsson
Kerstin Nyström Hedvall, ersättare

Gästrike återvinnare

Maria Persson
Mats Matsson, ersättare

Göransson Arena AB

Mia Eriksson, vice ordförande

Maria Vestlund, ersättare

Högbo Bruk AB

Lars-Åke Strömberg
Felicia Järlstig, ersättare

Sandviken stadshus AB

Kerstin Nyström-Hedvall
Carl-Ewert Ohlsson

Sandviken hus AB

Jan Hedvall, vice ordförande
Viktor Prim, ersättare

Sandviken energi AB

Johnny Sandgren, vice ordförande
Viktor Prim, ersättare

Sandviken specialfastigheter AB

Jan Hedvall

Krisledningsnämnden

Kerstin Nyström-Hedvall
Carl-Ewert Ohlsson, ersättare

Kommunstyrelsens utvecklingsutskott

Carl-Ewert Ohlsson

Kommunens valberedningen

Maria Vestlund

Gävle tingsrätt

Isabell Matsson

Hovrätten för Nedre Norrland

Maria Forsberg

Förvaltningsrätten

Martin Eriksson

Lina Ohlsson-Björk

Region Gävleborg

Per-Ewert Ohlsson, ledamot i Regionfullmäktige, vice ordförande i Hälso- och sjukvårdsnämnden
Carl-Ewert Ohlsson, ersättare i Regionfullmäktige
Martin Eriksson, ersättare i Regionfullmäktige
Mia Eriksson, ersättare i Regionfullmäktige
Kerstin Nyström-Hedvall, ersättare i Regionfullmäktige
Johnny Sandgren, ersättare i Regionfullmäktige

Revisorer

Erik Bergstrand

Leif Karlsson, ersättare

Alice Högberg, ersättare

 

 


Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.