Förtroendevalda

Förtroendeuppdrag för Centerpartiet i Sandviken

Nämnd/Bolag, Ordinarie först och ersättare under i övrigt tydligt skrivet. Precidier är utskrivna

Kommunalråd

Maria Persson

Maila till: Maria.persson@sandviken.se

Kommunfullmäktige

Maria Persson, Ordinarie

Kerstin Nyström Hedvall, Ordinarie

Shiyar Ali, Ordinarie men time-out

Per-Ewert Olsson Björk, Ersättare

Vakant Ersättare

Kommunstyrelsen

Maria Persson

Paulina Lingers

Arbetsliv

Shiyar Ali (time-out)

Carl-Ewert Ohlsson

Beredning medborgarinitiativ

Maria Persson

Gode män vi lantmäteriförrättningar

Alvar Olsson God man jordbruk/skog

Christer Sigvardsson God man tätort

Gruppledare

Kerstin Nyström Hedvall

Gästrike Räddningstjänst

Per-Ewert Olsson-Björk, ersättare

Maria Persson, ersättare

Gästrike Återvinnare

Kerstin Nyström Hedvall, Vice ordförande

Gästrikerådet

Maria Persson, ersättare

Göransson Arena AB

Catrine Hansson, Vice ordförande

Daniel Brodecki

Högbo Bruks AB

Johnny Sandgren, Vice ordförande

Satu Kettunen

IFO

Per-Ewert Olsson Björk, Ordförande

Ersättare vakant

Intresseföreningen Bergslaget

Maria Persson, ersättare

Järbo Folkets Husförening

Anton Larsson, ersättare

Knuten fastigheter AB

Jan Hedvall, Ordförande

Viktor Prim

Krisledningsnämnden

Paulina Lingers, Ersättare

Kultur- och fritidsnämnden

Veronica Vernersson

Lars-Åke Strömberg

Kultur- och fritidsnämndens föreningsutskott

Veronica Vernersson Ersättare

Kunskapsnämnden

Jenny Karlsson Ordförande

Paulina Lingers

Nämnden för Anna och Per G Berggrens stiftelse för Järbo kommun

Anton Larsson

Omsorgsnämnden

Jerry Sandgren, Vice ordförande

Ersättare vakant

Partnerskap E16

Maria Persson

Samordningsförbund Gävleborg

Per-Ewert Olsson Björk

Sandtjädern Holding AB

Jan Hedvall, Ordförande

Viktor Prim

Sandviken Energi AB

Carl-Ewert Ohlsson

Sandviken Folkets Hus-förenings årsstämma

Kerstin Nyström Hedvall

Sandviken Nyttofastigheter AB

Jan Hedvall, Ordförande

Viktor Prim

Sandvikens Stadshus AB

Kerstin Nyström Hedvall

Maria Persson

Utvecklingsutskottet

Maria Persson, Ordförande

Valberedning

Kerstin Nyström Hedvall

Per-Ewert Olsson Björk

Valnämnd

Brittmarie Jonsson

Västra Gästriklands Samhällsbyggnadsnämnd

Karl-Axel Mattsson

 

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.