Kretsstyrelsen

Centerpartiet i Sandvikens styrelse 2019

Maila till: Martin.e.eriksson@regiongavleborg.se

Maila till: Maria.vestlund@gmail.com

Ordförande

Martin Eriksson

Vice ordförande

Maria Vestlund

Ledamöter

Johnny Sandgren
Anna-Johanna von Platen
Mia Eriksson
Per Brykt

Valberedning

Alvar Olsson, Sammankallande
Mats Matsson
Per-Ewert Ohlsson-Björk


Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.